Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie realizuje projekt edukacyjny Funduszu Edukacji Finansowej Ministerstwa Finansów „ Lekcje o Finansach”. Dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów.

Łączna wartość projektu : 24 885,00

Dofinansowanie: 16 660,00

Wkład własny: 8 225,00