Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • PRZEWODNICZĄCA- KATARZYNA GRUDZIEŃ - KL.  VIIC
 • ZASTĘPCA - WANESSA RUMIANEK - KL. VIIC
 • ZASTĘPCA - OSKAR GAJEWSKI - KL. VIIA

Aktywni członkowie:

 • ADRIANNA BŁASZCZAK - KL. VC
 • ALICJA NADZIEJKO - KL. VC
 • JULIA SUCHECKA - KL. VC
 • WIKTORIA ORŁOWSKA - KL. VC

Najważniejszym zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest organizacja życia szkolnego w sposób zachowujący właściwe proporcje między nauką, a zajęciami rozwijającymi i zaspokajającymi zainteresowania uczniów naszej Szkoły.

Główne kierunki działalności Samorządu Uczniowskiego to:

 • praca uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy, szkoły, środowiska lokalnego;
 • kształtowanie obowiązkowości i odpowiedzialności uczniów;
 • organizacje imprez szkolnych, kulturalnych i sportowych;
 • kształtowanie właściwych postaw patriotycznych;
 • wspieranie akcji charytatywnych oraz działań proekologicznych.

Samorząd Uczniowski jest wspaniałym polem do działania dla osób aktywnych, które nie tylko chcą się sprawdzić, ale i pomóc innym.
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI są Panie: mgr Iza Malińska i mgr Małgorzata Dorawa