Skład Samorządu Uczniowskiego:

  • PRZEWODNICZĄCA- ALICJA BRZOZOWSKA KL. VIIIA
  • ZASTĘPCA - JOANNA MISZTA - KL. VIIIB
  • ZASTĘPCA – MARTYNA WILEŃSKA - KL VIIIA

Aktywni członkowie:

  • DOMINIKA KONIUK VIIIA
  • ZUZANNA NIKIPEROWICZ
  • ARTUR MILEWSKI VIIIB

Najważniejszym zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest organizacja życia szkolnego w sposób zachowujący właściwe proporcje między nauką, a zajęciami rozwijającymi i zaspokajającymi zainteresowania uczniów naszej Szkoły.

Główne kierunki działalności Samorządu Uczniowskiego to:

  • praca uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy, szkoły, środowiska lokalnego;
  • kształtowanie obowiązkowości i odpowiedzialności uczniów;
  • kształtowanie właściwych postaw patriotycznych;
  • wspieranie akcji charytatywnych oraz działań proekologicznych.

Samorząd Uczniowski jest wspaniałym polem do działania dla osób aktywnych, które nie tylko chcą się sprawdzić, ale i pomóc innym.
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII jest Pan mgr Patryk Stachowicz