Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • PRZEWODNICZĄCA- ALICJA BRZOZOWSKA KL. VIA
 • ZASTĘPCA - JOANNA MISZTA - KL. VIB
 • ZASTĘPCA - ZUZANNA NIKIPEROWICZ - KL VIB

Aktywni członkowie:

 • MARTYNA PARZYCH VIB
 • DOMINIKA KONIUK VIA
 • ARTUR MILEWSKI VIB

Najważniejszym zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest organizacja życia szkolnego w sposób zachowujący właściwe proporcje między nauką, a zajęciami rozwijającymi i zaspokajającymi zainteresowania uczniów naszej Szkoły.

Główne kierunki działalności Samorządu Uczniowskiego to:

 • praca uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy, szkoły, środowiska lokalnego;
 • kształtowanie obowiązkowości i odpowiedzialności uczniów;
 • organizacje imprez szkolnych, kulturalnych i sportowych;
 • kształtowanie właściwych postaw patriotycznych;
 • wspieranie akcji charytatywnych oraz działań proekologicznych.

Samorząd Uczniowski jest wspaniałym polem do działania dla osób aktywnych, które nie tylko chcą się sprawdzić, ale i pomóc innym.
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI są Panie: mgr Iza Malińska i mgr Małgorzata Dorawa