Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • PRZEWODNICZĄCA- POLA SEMENIUK - 8A
 • ZASTĘPCA - MAŁGORZATA DULISZ - 7A
 • ZASTĘPCA - KAROLINA PRZYPEK- KL. 7B

Opiekun Samorządu Uczniowskiego :

             PATRYK STACHOWICZ

Aktywni członkowie:

 • Lena Reszke - 8A
 • Błażej Skuratko - 7B
 • Zosia Sobolewska - 7A
 • Rafał Plichta - 6C
 • Adrianna Błaszczak- 6C
 • Zosia Kowalczyk - 6B
 • Julek Jakimiak - 6B
 • Maja Bazelska - 6A
 • Justyna Ślińska  6A

Najważniejszym zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest organizacja życia szkolnego w sposób zachowujący właściwe proporcje między nauką, a zajęciami rozwijającymi i zaspokajającymi zainteresowania uczniów naszej Szkoły.

Główne kierunki działalności Samorządu Uczniowskiego to:

 • praca uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy, szkoły, środowiska lokalnego;
 • kształtowanie obowiązkowości i odpowiedzialności uczniów;
 • organizacje imprez szkolnych, kulturalnych i sportowych;
 • kształtowanie właściwych postaw patriotycznych;
 • wspieranie akcji charytatywnych oraz działań proekologicznych.

Samorząd Uczniowski jest wspaniałym polem do działania dla osób aktywnych, które nie tylko chcą się sprawdzić, ale i pomóc innym.
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI są Panie: mgr Iza Malińska i mgr Małgorzata Dorawa