w sprawie wprowadzenia "Regulaminu w sprawie obowiązku zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole Podstawowej Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie". Do pobrania TUTAJ.