KADRA PEDAGOGICZNA


Od 1 września 2015r. funkcje dyrektora Szkoły Podstawowej numer 5 pełni Pani Wioletta Nowakowska, która została wybrana wyniku konkursu na dyrektora szkoły. Od 1.09.2015 r. Pani Anna Żyłowska została powołana na jego zastepcę. Od 1 lipca 2018 wicedyrektorem w SP 5 jest Pan Artur Kuk

WIOLETTA NOWAKOWSKA- DYREKTOR SZKOŁY

ANNA ŻYŁOWSKA- WICEDYREKTOR SZKOŁY/EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KUK ARTUR -  WICEDYREKTOR/WYCHOWANIE FIZYCZNE

BOJARA BARBARA- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

DORAWA MAŁGORZATA - NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

LUBERT DOROTA - PEDAGOG SZKOLNY

GAWRYŚ BOŻENA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

HURYN BARBARA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

IDZIKOWSKA HANNA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

JARMOŁA GENOWEFA - JĘZYK POLSKI

KICH-ZATORSKA DANUTA - JĘZYK POLSKI

KOWALCZYK BOŻENA - RELIGIA

KUBIAK ANNA - HISTORIA

KUK ARTUR -  WICEDYREKTOR/WYCHOWANIE FIZYCZNE

KUREK KATARZYNA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

MALIŃSKA IZA - WYCHOWANIE FIZYCZNE

STACHOWICZ PATRYK - JĘZYK ANGIELSKI

MISIEWICZ BARBARA - WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

GÓRSKA ANNA - JĘZYK ANGIELSKI

OCHAB DOROTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PĘKALA DANUTA - WYCHOWAWCA ŚWIETLICY/OLIGOFRENOPEDAGOG

PIETRZAK MONIKA - MUZYKA/PLASYKA/TECHNIKA

PŁOCHARCZYK MAŁGORZATA - MATEMATYKA

PODWOJSKA-HORBACZ EWA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

RUSAK JOLANTA - RELIGIA

SIELEWICZ BOGUSŁAWA - PRZYRODA

ORŁOWSKA ANITA - RELIGIA

STEMPLIŃSKA JOANNA - WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

SZYFMAN MAŁGORZATA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WITKOWSKA JOLANTA - LOGOPEDA

ŻYLIŃSKA JADWIGA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

ANNA ZĘGOTA - JĘZYK ANGIELSKI

NIEWIADOMSKI ROMAN - MATEMATYKA/INFORMATYKA/TECHNIKA

KWIATEK IWONA - JĘZYK POLSKI

KSIĄŻAK MARIA - MATEMATYKA

CYGAN GRZEGORZ - GEOGRAFIA

ŚLIWIAK ANNA - WYCHOWANIE FIZYCZNE

MEDER DOROTA - MATEMATYKA/FIZYKA

TRZCIŃSKA IRENA - BIOLOGIA/CHEMIA

ALEKSANDRA WOLANOWSKA - JĘZYK POLSKI

DAJNOWSKA MARIOLA - WYCHOWANIE FIZYCZNE

FRĄCKIEWICZ DARIUSZ - WYCHOWANIE FIZYCZNE

LANGOWSKA JOANNA - MATEMATYKA

GUTOWSKI SEWERYN - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

LEWANDOWSKA ANNA - J. NIEMIECKI

KOWALSKA MAŁGORZATA - PSYCHOLOG

DĄBROWSKA AGATA - J.ANGIELSKI

KĘPA WIESŁAWA - WOS

DULKOWSKA JOLANTA - NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

KAPUSTA KATARZYNA - WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

TERESA CZARNECKA - NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

AGNIESZKA DZIEMIDOWICZ - NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

 

PRACOWNICY ADMINISTACJI ORAZ OBSŁUGI

 1. GIMEL IZABELA - SEKRETARZ
 2. WALCZAK JOANNA - GŁÓWNA KSIĘGOWA
 3. WERBOWA DOROTA - KSIĘGOWA
 4. ZAWADKA LESZEK - INFORMATYK
 5. WIEWIÓRKA JOANNA- REFERENT
 6. WNUK TERESA - OBSŁUGA
 7. KOŁTUN MAREK - KONSERWATOR
 8. WOJCIECH GRZESZAK - KONSERWATOR
 9. KRĘCISZ BARBARA - OBSŁUGA
 10. KAZIMIERCZUK WIESŁAWA - OBSŁUGA
 11. IWANUS DANUTA- OBSŁUGA
 12. PRUSZYŃSKA BOŻENA - OBSŁUGA
 13. IWANKOW BARBARA - OBSŁUGA
 14. WYBRANIEC IRENA – OBSŁUGA
 15. GUTOWSKI SEWERYN - BHP