KADRA PEDAGOGICZNA


Od 1 września 2015 r. funkcje dyrektora Szkoły Podstawowej numer 5 pełni Pani Wioletta Nowakowska, która została wybrana w wyniku konkursu na dyrektora szkoły. 

 1. WIOLETTA NOWAKOWSKA- DYREKTOR SZKOŁY
 2. ARTUR KUK - WICEDYREKTOR SZKOŁY
 3. CYGAN GRZEGORZ - GEOGRAFIA
 4. CYGAN JOANNA - MATEMATYKA
 5. DAJNOWSKA MARIOLA - WYCHOWANIE FIZYCZNE
 6. DORAWA MAŁGORZATA - NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
 7. DZIEMIDOWICZ AGNIESZKA – NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
 8. FRĄCKIEWICZ DARIUSZ - WYCHOWANIE FIZYCZNE
 9. GAWRYŚ BOŻENA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 10. GUTOWSKI SEWERYN - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
 11. HURYN BARBARA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 12. IDZIKOWSKA HANNA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 13. JARMOŁA GENOWEFA - JĘZYK POLSKI / DORADZTWO ZAWODOWE
 14. KICH-ZATORSKA DANUTA - JĘZYK POLSKI / SOCJOTERAPIA
 15. KOLIBOWSKA MONIKA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 16. KOWALCZYK BOŻENA - RELIGIA
 17. KSIĄŻAK MARIA - MATEMATYKA / INFORMATYKA
 18. KUBIAK ANNA - HISTORIA
 19. KUREK KATARZYNA - WYCHOWAWCA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
 20. LEWANDOWSKA ANNA - JĘZYK NIEMIECKI / WYCHOWAWCA ŚWIETLICA
 21. LUBERT DOROTA - PEDAGOG SZKOLNY
 22. MALIŃSKA IZA - WYCHOWANIE FIZYCZNE
 23. MISIEWICZ BARBARA - WYCHOWAWCA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
 24. NIEWIADOMSKI ROMAN - INFORMATYKA/TECHNIKA
 25. OCHAB DOROTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 26. ORŁOWSKA ANITA - RELIGIA
 27. PIETRZAK MONIKA - MUZYKA/PLASYKA/TECHNIKA
 28. PODWOJSKA-HORBACZ EWA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 29. RADZIWIŁŁOWICZ SEBASTIAN - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE / HISTORIA
 30. RUSAK JOLANTA - RELIGIA
 31. SIELEWICZ BOGUSŁAWA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA / WDŻ / PRZYRODA
 32. SIKUT GRAŻYNA - FIZYKA
 33. SOKOŁOWSKA EWA - JĘZYK ANGIELSKI
 34. STACHOWICZ PATRYK - JĘZYK ANGIELSKI
 35. STEMPLIŃSKA JOANNA - WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
 36. SZYFMAN MAŁGORZATA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 37. ŚLIWIAK ANNA - WYCHOWANIE FIZYCZNE
 38. TRZCIŃSKA IRENA - BIOLOGIA / CHEMIA
 39. WITKOWSKA JOLANTA - LOGOPEDA
 40. WOLANOWSKA ALEKSANDRA - JĘZYK POLSKI
 41. ZĘGOTA ANNA - JĘZYK ANGIELSKI
 42. ŻYLIŃSKA JADWIGA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

PRACOWNICY ADMINISTACJI ORAZ OBSŁUGI

 1. GIMEL IZABELA - SEKRETARZ
 2. DOMOZYCH RENATA - POMOC NAUCZYCIELA
 3. GORZCZYCA ZBIGNIEW - KONSERWATOR
 4. DĄBROWSKA KATARZYNA - OBSŁUGA
 5. KOŁTUN MAREK - KONSERWATOR
 6. IWANKOW BARBARA - OBSŁUGA
 7. IWANUS DANUTA - OBSŁUGA
 8. KOŁTUN HALINA - OBSŁUGA
 9. PRUSZYŃSKA BOŻENA - OBSŁUGA
 10. WOŚ ANNA - OBSŁUGA
 11. WYBRANIEC IRENA - OBSŁUGA
WOJCIECH GRZESZAK – KONSERWATOR