1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych- długopisu z czarnym tuszem, linijki (dotyczy egzaminu z matematyki). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej
    1,5-metrowego odstępu).
  7. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma , kiedy:

Dziękujemy wszystkim uczniom za nadesłane prace. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Święty Janie Pawle II - módl się za nami.

Katechetki Bożena Kowalczyk i S. Róża Rusak

Dziś odbyła się ważna uroczystość dla naszej społeczności szkolnej. Wybór patrona to niewątpliwie sprawa wielkiej wagi. Nadanie Naszej Szkole imienia Ziemi Braniewskiej w sposób szczególny wiąże nas z historią regionu oraz tradycjami, które na co dzień kultywujemy. Wierzymy, że szkoła zyska swoją indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych. Pragniemy także podkreślić przynależność oraz poczucie więzi ze swoją „małą Ojczyzną”.

 

Terminy stałych konsultacji z rodzicami na czas zdalnego kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Braniewie.

Lp.

Nauczyciel

Przedmiot

Sposób konsultacji

Termin konsultacji

 (dzień, godzina)

1.

Cygan Grzegorz

geografia

Librus

wtorek i czwartek 9:00 -14:00

2.

Dajnowska Mariola

wychowanie fizyczne

Wychowawca klasy

V c

Librus

wtorek 11:30 – 13:00

3.

Dorawa Małgorzata

biblioteka

Librus

poniedziałek

9:00 – 11:00

4.

Dziemidowicz Agnieszka

Nauczyciel wspomagający,

oligofrenopedagogika

Librus

 wtorek 9.00-11.00

5.

Frąckiewicz Dariusz

wychowanie fizyczne

Librus

Czwartek

10:00 – 11:00

6.

Gawryś Bożena

edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy

3 b

Librus, telefon

Czwartek 16:00 – 17:00

7.

Gutowski Seweryn

EDB

Librus

Środa 15:00-16:00

8.

Huryn Barbara

edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy

 1 a

Librus, e-mail

poniedziałek 14.00 - 15.00, środa 15.00- 16.00

9.

Idzikowska Hanna

edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy

3 a

Sms, Messenger, telefon, e-mail

Środa 16:00 – 18:00

10.

Jarmoła Genowefa

j. polski

Doradztwo Zawodowe

Librus

 wtorek od 14:00-16:00

11.

Kich-Zatorska Danuta

 j. polski , socjoterapia

Messenger danusia kich

środa 16:00-17:00

12.

Kowalczyk Bożena

Religia

Librus

czwartek 17:00 – 18:00

13.

Książak Maria

Matematyka

Librus

czwartek 9:00- 10:00

14.

Kubiak Anna

Historia

Librus

wtorek 12:00 – 14:00

15.

Kuk Artur

wicedyrektor

Messenger,

Librus, e-mail

wicedyrektor@

sp5braniewo.pl

poniedziałek 9:00 – 11:00

16.

Kurek Katarzyna

Wychowawca oddziału 0 a, oligofrenopedagogika

Librus

środa 13:00 -15:00

17.

Lewandowska Anna

Wychowawca oddziału 0 c,

j. niemiecki

Librus, e-mail

wtorek 9:00 – 11:00

18.

Lubert Dorota

Pedagog

sposób kontaktu rozmowa telefoniczna nr 500160953.

wtorek

11.00-15.00

19.

Malińska Iza

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy

6 b

Librus, telefon

poniedziałek 10:00 – 12:00

20.

Maludziński Marek

WOS

Librus

piątek 13:00 – 14:00

21.

Misiewicz Barbara

 świetlica

 Librus

środa 9:00 -11:00

22.

Niewiadomski Roman

Informatyka, technika, wychowawca klasy

 VII a

Librus

wtorek 8:00 – 10:00

23.

Nowakowska Wioletta

Dyrektor

Librus, e-mail

dyrektor@sp5

Braniewo.pl

czwartek 12:00 -14:00

24.

Ochab Dorota

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy

I b

Terapia pedagogiczna

Librus

wtorek 11:00 – 12:00

25.

Orłowska Anita

Religia

Librus

poniedziałek od 10:00 do 11:00

26.

Pietrzak Monika

Muzyka, plastyka, technika

Wychowawca klasy

IV a

Librus

poniedziałek 16:00- 17:00

27.

Płocharczyk Małgorzata

Matematyka wychowawca klasy

VII b

Librus

poniedziałek 16:00 – 17:00

28.

Podwojska-Horbacz Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy

2 c

e-mail, telefonicznie

wtorek 12:00- 15:00

29.

Rusak Jolanta

Religia

Librus , e-mail

 Poniedziałek 13:00- 14:00

30.

Sielewicz Bogusława

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy

2 a

e-mail, skype,Librus

czwartek 16:00 – 17:00

31.

Sikut Grażyna

Fizyka

Messenger, Librus

czwartek 15:00 – 16:00

32.

Sokołowska Ewa

j. angielski, wychowawca klasy

 V b

e- mail, librus

od pon. do piątku w godzinach lekcyjnych

33.

Stachowicz Patryk

j. angielski

wychowawca klasy VIII a

Librus, messenger

 środa 16:00 – 18:00

34.

Stemplińska Joanna

Świetlica, terapia pedagogiczna

Librus

poniedziałek 9:00 – 11:00

35.

Szyfman Małgorzata

Wychowawca klasy 0b

Librus

wtorek 14:00 -16:00

36.

Śliwiak Anna

Wychowanie fizyczne, wychowawca klasy

6 a

Librus

czwartek 14:00 – 15:00

37.

Trzcińska Irena

Biologia, chemia

Librus, e- mail

wtorek 10:00 – 12:00

38.

Witkowska Jolanta

logopeda

Librus

wtorek 12:00 -13:00

39.

Wolanowska Aleksandra

j. polski, wychowawca klasy

5 a

Librus, Skype

(rodzice Va kontakt telefoniczny)

czwartek 14:30- 15:30

40.

Zęgota Anna

j. angielski, wychowawca klasy

 6 c

Li brus, e-mail, messenger

 czwartek 16:30- 18:00

41.

Żylińska Jadwiga

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy

2 b

Terapia pedagogiczna

e-mail, Librus

wtorek 15:00 – 16:00