nowa edycja zaproszenie 1 1024x576

 Nasza szkoła przystąpiła do programu AKTYWNI BŁĘKITNI, organizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, mające na celu poszerzenie wiedzy i świadomości, promującego proekologiczne postawy oraz wyrobienie wśród uczniów nawyków bezpiecznego i aktywnego korzystania z zasobów wodnych. W ramach programu będziemy korzystać z materiałów edukacyjnych zapewnionych przez organizatorów, podejmować różne działania na rzecz edukacji związanej z wodą,  brać  udział w pokazach z  zakresu ratownictwa wodnego, udzielania pierwszej pomocy  a także uczestniczyć  w konkursach. Uczniowie dowiedzą się jak oszczędzać  wodę i dbać o jej jakość, ale także zapoznają z jednymi z najdotkliwszych zjawisk  naturalnych jakimi są susza i powódź.

 

 Uczniowie młodszych klas  już we wrześniu rozpoczęli   cykl spotkań z przedstawicielami zawodów związanych z wodą. Pierwsza wizyta odbyła w Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Podczas wycieczki dzieci odwiedziły remizę, w której obejrzały wozy strażackie z ich pełnym wyposażeniem. Wysłuchały opowieści z akcji, w których uczestniczyli strażacy. Oglądały sprzęt do ratownictwa wodnego. Próbowały swoich sił w obsłudze węża strażackiego. Uczniowie uznali, że strażacy to bohaterowie, bo ratują ludzi i zwierzęta narażając swoje życie i zdrowie.