Informuję, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, w dniach od 16 do 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Braniewie wszelkie zajęcia zostają całkowicie zawieszone.
Nauczyciele w tych dniach mogą poprzez dziennik Librus przekazać uczniom zadania do samodzielnej pracy w domu.
Informuję również, że zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
Szczegóły dotyczące zawieszenia zajęć oraz zalecanego zachowania w tym czasie znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach.
Bardzo też proszę o śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją, Powiatowy Turniej Języka Angielskiego organizowany przy współpracy z wydawnictwem Macmillan zostaje odwołany.

Możliwe jest, że po unormowaniu sytuacji odbędzie się on w innym terminie, o czym Państwa poinformujemy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie oraz mailowo do szkół, które zgłosiły swój udział w Turnieju.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, dyrektor szkoły informuje, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie naszej szkoły zostaje czasowo ograniczone.

W dniach 12 i 13 marca br. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. W dniach 12-13.03.2020 r. szkoła zapewnia opiekę uczniom, dla których rodzice nie zdążą zabezpieczyć opieki, w godzinach zgodnych z planem lekcji.

Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły- szkoła nie organizuje żadnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.

Rodzicu jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

W razie pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z wychowawcami, sekretariatem szkoły lub dyrektorem.

O wszelkich zmianach będziemy informować poprzez stronę internetową i dziennik elektroniczny.

                                                                                                              Wioletta Nowakowska

                                                                                                          Dyrektor SP 5 w Braniewie

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły?

Oświadczenie dodatkowy zasiłek opiekuńczy

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I – VIII

01.04. 2020 R. /środa/

GODZINY ZEBRANIA:

Klasy I-III 15.45 – 16.15

Klasy IV-VIII 16.15 – 16.45

6 marca uczniowie klasy 6c wzięli udział w ciekawych i praktycznych warsztatach. Prowadziła je pani Jolanta Skowroń z Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej.
Zajęcia łączyły tematy ekologii na co dzień i działania na rzecz lokalnej społeczności.
Pod kierunkiem pani Joli uczniowie zrobili ekologiczne mydełka i sole kąpielowe. Rozmawiali o tym, co każdy z nas może robić, żeby dbać o środowisko, a także o tym, jak każdy człowiek może wpływać na to, co dzieje się w jego miejscu zamieszkania.
Planujemy kolejne spotkania :)