Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020r.
Szczegółowe informacje na temat rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz funkcjonowania szkoły po 1 września  zamieszczone zostaną na naszej szkolnej stronie internetowej do 27 sierpnia 2020r.

Do 27 sierpnia 2020r. zostaną również podane na stronie internetowej procedury bezpieczeństwa pracy szkoły podczas epidemii Covid-19, które będą obowiązywały od 1 września 2020r.

Plan lekcji pojawi się na stronie internetowej 31.08.2020r.

Bezpieczny powrót do szkoły rodzice

W dniu 31 lipca 2020 roku zapraszamy, naszych Absolwentów, uczniów klas 8 na rozdanie zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Wydawanie zaświadczeń odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

- rozdanie świadectw odbędzie się w reżimie sanitarnym z zachowaniem odległości 1,5 – 2 m.

- do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie w maseczkach, dezynfekują ręce, po czym udadzą się do wyznaczonego pomieszczenia i po zajęciu miejsca będą mogli zdjąć maseczki.

- z uwagi na bezpieczeństwo prosimy Rodziców o pozostanie na zewnątrz budynku szkoły.