ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I – VIII

01.04. 2020 R. /środa/

GODZINY ZEBRANIA:

Klasy I-III 15.45 – 16.15

Klasy IV-VIII 16.15 – 16.45

6 marca uczniowie klasy 6c wzięli udział w ciekawych i praktycznych warsztatach. Prowadziła je pani Jolanta Skowroń z Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej.
Zajęcia łączyły tematy ekologii na co dzień i działania na rzecz lokalnej społeczności.
Pod kierunkiem pani Joli uczniowie zrobili ekologiczne mydełka i sole kąpielowe. Rozmawiali o tym, co każdy z nas może robić, żeby dbać o środowisko, a także o tym, jak każdy człowiek może wpływać na to, co dzieje się w jego miejscu zamieszkania.
Planujemy kolejne spotkania :)

Szanowni Państwo z radością informujemy iż w ubiegłą sobotę Państwa uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Festiwalu Turnieju Żuławy Dance Project w Elblągu zdobywając niniejsze Noty:

Przekazujemy Państwu informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020:
- egzamin  odbędzie się  w dniach 21,22,23 kwietnia 2020r.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Warszawa, 27.02.2020 r.


Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1)osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną znajdują się w załączniku poniżej.

21.02.2020r. Dzień Myśli Braterskiej oraz Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Nasi uczniowie –harcerze opowiedzieli społeczności szkolnej o święcie przyjaźni, jedności, braterstwa obchodzonego przez harcerzy i skautów na całym świecie. Nawiązali również do Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i zaapelowali o poprawne, staranne pisanie i mówienie.