Koła działające w Szkole Podstawowej nr 5 w roku szkolnym 2017/2018

Koło języka angielskiego rozwijające zainteresowania – poniedziałek – 8.00 – 8.45 – Patryk Stachowicz

Koło przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty – poniedziałek – 14.30 – 15.15 –  Patryk Stachowicz

Koło języka rosyjskiego – poniedziałek/ środa – 13.35 – 14.20 – Anna Zęgota

Koło matematyczne – kl. IV – V – piątek – 13.35 – 14.20, kl. VI – VII – poniedziałek 8.40 – 9.25  – Małgorzata Płocharczyk

Koło artystyczne – piątek 8.00 – 9.40 – Monika Pietrzak

Koło odkrywców – środa – 13.40 – 14.20 – Hanna Idzikowska

Koło plastyczne – wtorek – 14.30 – 15.15 – Bożena Gawryś

Gry i zabawy matematyczne – poniedziałek – 12.45 – 13.30 – Barbara Huryn

Koło matematyczne – środa – 14.30 – 15.15 – Barbara Bojara

Koło matematyczne – czwartek – 11.45 – 12.30 – Ewa Podwojska – Horbacz

Koło artystyczne – piątek – 13.35 – 14.20 – Ewa Podwojska – Horbacz

Koło matematyczne – piątek – 12.45 – 13.30 – Jadwiga Żylińska