Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie informuje:

Wracamy do stacjonarnego nauczania od dnia 1 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 01 września w holu szkoły (pierwsze piętro):

godzina 8:00 – 0a (wychowawca Katarzyna Kurek)

godzina 8:30 – 0b (wychowawca Małgorzata Szyfman)

godzina 9:00 – 0c (wychowawca Barbara Misiewicz)

godzina 9:30 – 1 a (wychowawca Hanna Idzikowska)

godzina 10:00 – 1 b (wychowawca Bożena Gawryś)

godzina 10:30 – 1 c (wychowawca Monika Kolibowska)

godzina 11:00 – 4 a (wychowawca Genowefa Jarmoła)

godzina 11:30 – 4b (wychowawca Joanna Cygan)

 

Pozostałe klasy : 2a, 2b, 3a,3b, 3c, 5a, 6a, 6b,6c,7a,7b,7c,8a,8b) rozpoczynają w dniu 02.09.2020 r. zajęcia lekcyjne zgodnie obowiązującym planem lekcji, który zostanie zamieszczony na stronie szkoły do 31.08.2020r.)

Proszę o zachowanie reżimu sanitarnego (zaopatrzenie w maseczki, obowiązkowej dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły i zachowanie dystansu społecznego). Szczegółowe procedury i zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie zostały ogłoszone na stronie szkoły

Mam nadzieję, że podjęte decyzje o nowej organizacji nauki, częste mycie rąk, zachowanie rygorystycznych zasad higieny osobistej i przestrzeganie zasady, że do szkoły mogą przychodzić tylko osoby zdrowe,pomogą w dużej mierze jak najdłużej utrzymać tak istotny dla wszystkich stacjonarny system nauczania. 

Wioletta Nowakowska

Dyrektor SP 5im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie