W ramach naszej działalności zorganizowaliśmy następujące wycieczki:
,,Drzewo życia, Niewidoczne siły, a może
Wynalazki Leonarda Da Vinci.”
09.11.2017 r. 30 osobowa grupa uczniów z klas od V-VII
wraz z opiekunami , wzięła czynny udział w eksperymentowaniu. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli ,,Warmiaczek” przy Szkole Podstawowej Nr 5, uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali średnią ocen 4,75% i powyżej zostali docenieni za piękne wyniki i wkładany trud, a jednocześnie mieli możliwość uzupełnić wiedzę teoretyczną zajęciami praktycznymi.
„Od aktywności fizycznej do aktywności
umysłowej...!”
Po raz drugi Stowarzyszenie ,,Warmiaczek” działające przy SP Nr 5 wyszło z inicjatywą nagrodzenia najlepszych uczniów naszej szkoły, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali średnią ocen powyżej 5,50%. Takie notowania osiągnęło 29 uczniów. W zaplanowanym wyjeździe uczestniczyło 26 dzieci.
30-10-2018 r. zgodnie z planem udaliśmy się do Elbląga, który w swojej ofercie od niedawna posiada piękny obiekt do aktywności fizycznej tzw Activiti Park przy ulicy Fabrycznej. Po wysiłku fizycznym przyszedł czas na wysiłek intelektualny.
Udaliśmy się zatem w kierunku Starego Miasta na ul. Św. Ducha do Biblioteki im. Cypriana K. Norwida. Uczniowie mogli obejrzeć i posłuchać historii sposobów komunikacji międzyludzkiej, piśmiennictwa i etapów powstawania książki od czasów Mezopotamii po dzisiaj.
„Activiti Park po raz drugi!”
Tym razem stowarzyszenie ,,Warmiaczek” wyszło z inicjatywą nagrodzenia uczniów, którzy w minionym roku szkolnym otrzymali miano ,,Jednego/nej z Dwudziestu Dwóch Wspaniałych."
24-10-2019 r. zgodnie z planem udaliśmy się do Elbląga, który w swojej ofercie posiada piękny, znany już nam obiekt do aktywności fizycznej tzw. Activiti Park przy ulicy Fabrycznej. Było coś dla ciała, było też dla ducha! Udaliśmy się do Biblioteki Elbląskiej a określając ściślej do biblioteki dziecięcej BULAJ. Poznaliśmy perypetie rodziny a szczególnie chłopca, zaprzyjaźnionego z nim psa Fifi i małego żółwia. Po projekcji uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojego refleksu i spostrzegawczości korzystając z technik i zabaw interaktywnych.
Nasze stowarzyszenie wspiera działalność szkoły poprzez:
- sponsorowanie nagród w konkursach międzyszkolnych „ Kaligrafik”, „Braniewo dawniej i dziś”
- zakup instrumentów „Bum, bum rurki”
- zakup medali „Kulturalny uczeń”
- współorganizowanie kiermaszów bożonarodzeniowych i wielkanocnych
- zorganizowanie i czynny udział w „Pikniku Rodzinnym”
W roku szkolnym 2021/22 wygraliśmy projekt z udziałem Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” na zakup profesjonalnego materaca do zeskoku, który będzie wykorzystywany na zajęciach wychowania fizycznego.
Podsumowując nasze dotychczasowe działania i zaangażowanie członków stowarzyszenia, warto podkreślić, że efektywne i skuteczne realizowanie celów i zadań jest możliwe tylko dzięki środkom finansowym. Budżet naszego stowarzyszenia to przede wszystkim składki członkowskie (14 nauczycieli) każde przystąpienie do projektów wymaga wkładu własnego od 10% do 15% i nie chodzi tu o kwoty do 1000 złotych.
Jedną z form wspomagania tego typu stowarzyszeń są dobrowolne wpłaty choćby w nie wielkich kwotach. Nasza działalność nieodłącznie związana jest z umożliwianiem naszym szkolnym dzieciom korzystania z różnych form poza dydaktycznych, o których napisano powyżej. Dlatego serdecznie zachęcamy i zapraszamy do wspierania naszych działań.
PS Osoby, które są zainteresowane wesprzeć działalność stowarzyszenia zapraszamy do kontaktu z p. Małgorzatą Dorawa – biblioteka szkolna.
Dziękujemy członkowie Stowarzyszenia „Warmiaczek”.