Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, którego organizatorem była świetlica szkolna przy Szkole nr 5 w Braniewie, a patronem PSB „ Mrówka” Braniewie. Spośród prac nagrodzono następujące osoby:

  1. Kacper Harasimowicz- gr. O B
  2. Amelia Kajda – kl. I A
  3. Filip Morgenstern – II B
  4. Natan Rutkowski – III A

Pozostali uczestnicy konkursu wyróżnieni zostali nagrodami pocieszenia.