Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na angażującą edukację. Naukowcy i inżynierowie, którzy jutro będą zmieniać świat, siedzą dzisiaj w szkolnych ławkach naszej szkoły (albo przy komputerach J) i czekają na inspirujące wyzwania. Nauczycielki, Panie Joanna Cygan, Maria Książak i Monika Kolibowska wiedzą jak rozpalić ich zaangażowanie dzięki wykorzystaniu systemu LEGO® Education i chcą dzielić się tym doświadczeniem z innymi.  Matematyka wcale nie musi być nudna jeśli uczymy się w sposób twórczy. Właśnie dlatego z radością informujemy, że SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W BRANIEWIE postanowiła czerpać inspirację od najlepszych i staliśmy się KANDYDATAMI do  Programu Ambasadora Przyjaznej Edukacji.

 

Wartości Ambasadora Przyjaznej Edukacji

 

  • Dłonie –  fundamentem programu są zaangażowani ludzie, którzy swoją codzienną pracą czynią edukację przyjaźniejszą,
  • Latarnia -  zbudowana z klocków LEGO symbolizuje najważniejsze składniki programu: placówki oświatowe z uczniami, nauczycielami i rodzicami, środowisko akademickie i eksperckie oraz AKCES Edukacja z Fundacją ALE Nauczanie i systemem LEGO Education,
  • Światło – Ambasadorzy wskazują drogę do angażującej edukacji dzieląc się z innymi najlepszymi praktykami i swoim doświadczeniem.

Realizując zadania Programu Ambasadora Przyjaznej Edukacji na lekcjach matematyki  w klasach IV-VIII będziemy starali się przedstawić tajniki królowej nauk poprzez zabawę klockami LEGO.  Do zobaczenia  na lekcjach, które mamy nadzieję, staną się dla Was inspiracją do rozwijania Waszych umiejętności i zainteresowań.  Chociaż program skierowany jest głównie do uczniów z drugiego etapu edukacyjnego, to nie zapominamy o najmłodszych uczniach naszej szkoły. Dzięki Pani Monice Kolibowskiej podejmiemy próbę wdrożenia niektórych zadań w klasach I-III. Zabawa to nie tylko rozrywka. Jest wiele sposobów na naukę J

 

Kącik literacki

Legendy o powstaniu Braniewa i warmińskich miejscowości


Nie mamy za dużo pięknych legend związanych z naszymi okolicami- Braniewem, Warmią. W związku z tym w czasie omawiania historii naszej miejscowości, uczniowie kl. VI a i VI b zainspirowali się tematem i postanowili napisać opowieści związane z naszym regionem. W ramach dodatkowej pracy polonistycznej, nawiązali do patrona naszej szkoły.
Przedstawiamy kilka legend. Sami ocenicie czy Wam się podobają…
A może macie pomysły i chcielibyście swoje twórcze opowieści zamieścić w następnej edycji „Legend związanych z naszym regionem i Warmią”.

 

LEGENDA O TYM,

SKĄD WZIĘŁA SIĘ NAZWA >BRANIEWO<

 

W październiku 2020 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu konkursowego „Moje Muzeum” sfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizatorzy konkursu to Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Tratwa w Olsztynie.
Celem głównym konkursu było upowszechnianie wiedzy wśród uczniów i społeczności braniewskiej na temat dziedzictwa kulturowego związanego z historią mieszkańców Braniewa i okolic . Przedmiotem konkursu - przygotowanie pracy lub prezentacji w dowolnej formie dokumentującą pamięć historyczną mieszkańców Braniewa i okolic (Warmii).

W konkursie szkołę reprezentowało siedmioro uczniów i trzy nauczycielki.

Nasi uczniowie przez dwa miesiące zbierali informacje o swoich przodkach (miejscu pochodzenia, czym się zajmowali, jak dotarli do Braniewa, najważniejsze wydarzenia w ich życiu, itp.). Szukali i gromadzili pamiątki historyczne (zdjęcia, dokumenty, listy, świadectwa, obrazy, etc.).

Wiele godzin spędzili na rozmowach ze swoimi rodzicami, dziadkami, a nawet pradziadkami, którzy byli dla nich cennymi źródłami informacji o przeszłości naszego miasta. Dużo czasu spędziliśmy online, omawiając źródła historyczne i ich znaczenie w prezentacji. Uczniowie tworzyli indywidualny warsztat młodego historyka, dziennikarza i informatyka.

Jury konkursowe w Olsztynie nagrodziło prace i przyznało nagrodę finansową trojgu uczniom:

zapraszamy do szkol

 

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Burmistrza Miasta Braniewa rozpoczynamy postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022. Do oddziałów przedszkolnych od 8 marca 2021 r., a do klas pierwszych od 9 marca 2021 r. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie naszej szkoły http://sp5braniewo.pl/o-nas/dokumenty

Wyniki klasyfikacji za I sem. r. szk. 2020/2021 SP5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie

serdecznie dziękuje Nauczycielom
za sumienną pracę dydaktyczną i wychowawczą w I semestrze roku szkolnego 2020/2021


gratuluje

wszystkim Uczniom ukończenia pierwszego semestru

dziękuje

Rodzicom za wsparcie i cierpliwość.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021 postawił przed nami wiele wyzwań. Rozpoczęliśmy naukę w reżimie sanitarnym, który pozwolił nam na prawie dwa miesiące nauki w salach szkolnych.

Z końcem października przeszliśmy na naukę zdalną. Uczniów nie opuścił jednak zapał do nauki.

Swoim zaangażowaniem pokazali, że nie jest ważne to, czy jesteśmy razem w sali, czy łączymy się on-line. Nic nie jest w stanie zahamować ich ciekawości świata, chęci do poszerzania wiedzy i umiejętności.

Jestem pewna, że nowy semestr postawi przed nami wiele ciekawych wyzwań, których podejmiemy się z odwagą i uśmiechami na twarzach.

Przedstawiamy wyniki klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021.

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

Ministerstwo Edukacji