W związku z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 25.03.2021 r. przedszkola oraz żłobki zostają zamknięte w terminie od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

W tym czasie placówki są zobowiązane do zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19.

Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału „0” jest złożenie przez rodziców wniosku o zapewnienie opieki ze wskazaniem miejsca zatrudnienia do Dyrektora placówki.

Prosimy o składanie wniosków (w załączeniu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do niedzieli 28.03.2021, przez rodziców, którzy ze względu na charakter pracy nie będą mogli zapewnić opieki dzieciom.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie

Wioletta Nowakowska

oświadczenie_dla_rodziców_27_03_2021.docx

KOMUNIKAT

Od poniedziałku 15.03.2021 r. do piątku 26.03.2021 r. zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia w klasach I - III zostaje wprowadzone nauczanie hybrydowe.

Lekcje będą odbywać się stacjonarnie oraz zdalnie według planu lekcji. Godziny trwania zajęć nie ulegają zmianie.

Harmonogram nauczania hybrydowego:

Poniedziałek 15.03.2021

Nauczanie stacjonarne – 1c, 3a, 3b, 3c

Nauczanie zdalne – 1a, 1b, 2a ,2b

 

Wtorek 16.03.2021

Nauczanie zdalne – 1c, 3a, 3b, 3c

Nauczanie stacjonarne – 1a, 1b, 2a ,2b

 

Środa 17.03.2021

Nauczanie stacjonarne – 1c, 3a, 3b, 3c

Nauczanie zdalne – 1a, 1b, 2a ,2b

 

Czwartek 18.03.2021

Nauczanie zdalne – 1c, 3a, 3b, 3c

Nauczanie stacjonarne – 1a, 1b, 2a ,2b

 

Piątek 19.03.2021

Nauczanie stacjonarne – 1c, 3a, 3b, 3c

Nauczanie zdalne – 1a, 1b, 2a ,2b

 

------------------------------------------------------------ 

 

Poniedziałek 22.03.2021

Nauczanie zdalne – 1c, 3a, 3b, 3c

Nauczanie stacjonarne – 1a, 1b, 2a ,2b

 

Wtorek 23.03.2021

Nauczanie stacjonarne – 1c, 3a, 3b, 3c

Nauczanie zdalne – 1a, 1b, 2a ,2b

 

Środa 24.03.2021

Nauczanie zdalne – 1c, 3a, 3b, 3c

Nauczanie stacjonarne – 1a, 1b, 2a ,2b

 

Czwartek 25.03.2021

Nauczanie stacjonarne – 1c, 3a, 3b, 3c

Nauczanie zdalne – 1a, 1b, 2a ,2b

 

Piątek 26.03.2021

Nauczanie zdalne – 1c, 3a, 3b, 3c

Nauczanie stacjonarne – 1a, 1b, 2a ,2b

 

Odziały przedszkolne naszej szkoły pracują stacjonarnie.

Świetlica szkolne będzie czynna od 6:45 do 16:45.

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, obchodzone od 22 kwietnia 1970 roku na całym świecie, obecnie w 192 krajach. Na całym świecie organizowane są spotkania, sympozja, konferencje, wystawy, festyny i liczne konkursy poświęcone działaniom ekologicznym, mające na celu uświadomienie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości. Przywróć naszą Ziemię to hasło przewodnie 2021 roku.

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie postanowiła dołączyć do tych, którym nie jest obojętna nasza planeta.

Zapraszamy wszystkich uczniów braniewskich szkół podstawowych, oraz zerówki do wzięcia udziału w konkursie pt DZIEŃ ZIEMI z klocków LEGO, mający na celu zachęcenie rodziców do wspólnego, kreatywnego sposobu na spędzenie czasu z dzieckiem.

- Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonania jednego projektu na temat DZIEŃ ZIEMI z klocków LEGO

- Konkurs będzie się odbywał w 2 etapach w określonym czasie:

I etap (15.03. 2021- 31.03.2021)

Szkoła tuż, tuż,

kilka słów o gotowości szkolnej

Kształtowanie się gotowości szkolnej jest procesem dynamicznym o indywidualnym przebiegu. Na jego rozwój mają wpływ predyspozycje psychofizyczne dziecka, jego aktywność, środowisko, w którym przebywa, ale także istotne są uwarunkowania dziedziczne.

Najogólniej można powiedzieć, iż gotowość szkolną oceniamy w zakresie trzech sfer.

Gotowość fizyczna czyli ogólna sprawność i stan zdrowia dziecka. Zarówno w sferze motoryki dużej jak i małej. Dziecko powinno już umieć, np.: skakać, biegać, stać na jednej nodze utrzymując równowagę, sprawnie rzucać i chwytać piłkę, posługiwać  się kredką, ołówkiem, nożyczkami itp.

Dojrzałość społeczno-emocjonalna to zdolność do przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć. Jest kluczowa dla pełnej gotowości szkolnej. Dziecko rozumie proste sytuacje społeczne, potrafi współpracować w grupie. Umie zastosować się do ustalonych norm i zasad. Jest wrażliwe na ocenę płynącą ze strony nauczyciela, potrafi jednak panować nad emocjami. 

Gotowość poznawcza dziecka przejawia się w zainteresowaniu nauką, zaciekawieniem zjawiskami zachodzącymi w najbliższym otoczeniu. Dziecko wykazuje skupienie na danej czynności, stara się doprowadzić ją do końca, gdyż jest zainteresowane jej wynikiem. Rysunki dzieci gotowych do nauki szkolnej są bogate w treść, kolory, zawierają dużo szczegółów, są prawidłowo rozmieszczone na kartce. Oceniając gotowość dziecka bardzo ważny jest również poziom rozwoju percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz analizy i syntezy słuchowej - ponieważ funkcje te leżą u podstaw nauki pisania , czytania i liczenia.

Wiek, to liczba – liczy się dojrzałość