Kolejny humanistyczny sukces Antoniego Draguna z kl. 7 a

Antoni może śmiało powtórzyć słowa Juliusza Cezara veni, vidi, vici-zdobył tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego organizowanego przez Kuratora Oświaty w Olsztynie. Mimo że osiągnięcie to zapewni mu zwolnienie z pisania egzaminu ósmoklasisty z zakresu ww. przedmiotu i przyjęcie do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej, nie spoczął na laurach.

29 kwietnia 2022r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród w Powiatowym Konkursie Historycznoliterackim „ Każda epoka ma swoje własne cele” dla szkół podstawowych ROMANTYZM pod patronatem Starosty Powiatu Braniewskiego. Gratulujemy uczniowi wyróżnienia.

Antoni był najmłodszym uczestnikiem obu konkursów, ale wielkim „duchem epoki” romantyzm. Życzymy dalszych sukcesów i rozwijania pasji humanistycznych.

                                                                              Opiekun merytoryczny Aleksandra Wolanowska

 

 

278683243_4897697300329557_8062246913606758646_n 278945016_4897698780329409_5004673095685710246_n