Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 154

W październiku 2020 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu konkursowego „Moje Muzeum” sfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizatorzy konkursu to Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Tratwa w Olsztynie.
Celem głównym konkursu było upowszechnianie wiedzy wśród uczniów i społeczności braniewskiej na temat dziedzictwa kulturowego związanego z historią mieszkańców Braniewa i okolic . Przedmiotem konkursu - przygotowanie pracy lub prezentacji w dowolnej formie dokumentującą pamięć historyczną mieszkańców Braniewa i okolic (Warmii).

W konkursie szkołę reprezentowało siedmioro uczniów i trzy nauczycielki.

Nasi uczniowie przez dwa miesiące zbierali informacje o swoich przodkach (miejscu pochodzenia, czym się zajmowali, jak dotarli do Braniewa, najważniejsze wydarzenia w ich życiu, itp.). Szukali i gromadzili pamiątki historyczne (zdjęcia, dokumenty, listy, świadectwa, obrazy, etc.).

Wiele godzin spędzili na rozmowach ze swoimi rodzicami, dziadkami, a nawet pradziadkami, którzy byli dla nich cennymi źródłami informacji o przeszłości naszego miasta. Dużo czasu spędziliśmy online, omawiając źródła historyczne i ich znaczenie w prezentacji. Uczniowie tworzyli indywidualny warsztat młodego historyka, dziennikarza i informatyka.

Jury konkursowe w Olsztynie nagrodziło prace i przyznało nagrodę finansową trojgu uczniom:

Amelii Skowrońskiej z kl. VI a za wykonanie prezentacji pt. „ Pamiętaj Wnusiu…”
Poli Wolanowskiej z kl. VII a za prezentację pt. „ Ocalić od zapomnienia”
Antoniemu Dragunowi z kl. VI a za pracę pt. „ Wspomnienia z zakamarków pamięci”

Organizatorzy konkursu szczególne podziękowanie wyrazili polonistce Danucie Kich- Zatorskiej za wykonanie prezentacji pt. „ Warmińscy Ukraińcy”.

Podziękowania i gratulacje należą się również pozostałym uczestnikom projektu:

Martynie Sobieskiej z kl. VII c za zredagowanie wywiadu pt. „Wspomnienia”
Annie Milewskiej z kl. VII b za wykonaną prezentację pt. „ Historia mojej rodziny”
Michalinie Kędzierskiej z kl. VI a za rodzinną prezentację pt. „ „ Historia mojego pradziadka”
Janowi Karaskowi z kl. VIII b za prezentację pt. „ Historia Romana Rąbalskiego”

Dziękujemy nauczycielce Pani Annie Zęgocie za przygotowanie wywiadu biograficznego oraz Pani Dorocie Olbrychś z Muzeum Ziemi Braniewskiej za wsparcie i przekazanie wywiadu na rzecz szkoły i konkursu.

Wyrazy uznania i podziękowania kierujemy w stronę rodziców wymienionych uczniów oraz bohaterów (seniorów) prezentacji i wywiadów, bo to oni w bardzo dużym stopniu przyczynili się do powstania prac konkursowych swoich pociech. Na koniec projektu stwierdzili: „(…) wcześniej nie wiedzieliśmy, że komuś to jeszcze będzie potrzebne i że to może zainteresować młodych”.

Gratulacje i serdeczne podziękowania! 😊

Projekt został zakończony w formie online. Z powodu trudności wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju spotkanie podsumowujące projekt odbędzie się w stosownym czasie.

Projekt nawiązuje do patrona szkoły Ziemi Braniewskiej i kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.


Koordynator projektu Aleksandra Wolanowska