Informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie ustalony został następujący kalendarz organizacji półrocza roku szkolnego 2020/21:

  1. Do 20 grudnia 20r. (niedziela) – nauczyciele wystawią oceny niedostateczne i naganne

  2. Do 21 grudnia nastąpi powiadomienie rodziców/ opiekunów uczniów o zagrożeniach (zapis w Librusie w korespondencji do rodziców).

  3. Do 22 grudnia (ostatni dzień przed feriami świątecznymi) nauczyciele uczniów zagrożonych wystawieniem oceny ndst. wskażą im na Librusie do pracy samodzielnej na najbliższe prawie 4 tygodnie, aby po feriach mogli zaliczyć braki (zadania, dodatkowe wypracowania, prace plastyczne, projekty, prezentacje itp.).

  4. Po powrocie z ferii zimowych mamy dwa tygodnie na poprawianie ocen, zaliczenia itp. – do 29 stycznia zostaną wystawione wszystkie oceny

  5. Rady pedagogiczne:

  6. klasyfikacyjna – wtorek, 2 lutego 21 r.

  7. plenarna – czwartek, 4 lutego 21 r.

  8. Wywiadówki: wtorek (9 lutego).

  9. Nowe półrocze zaczyna się od poniedziałku, 1 lutego .

Mamy nadzieję, że po feriach zimowych spotkamy się wszyscy w szkole.