Dziś odbyła się ważna uroczystość dla naszej społeczności szkolnej. Wybór patrona to niewątpliwie sprawa wielkiej wagi. Nadanie Naszej Szkole imienia Ziemi Braniewskiej w sposób szczególny wiąże nas z historią regionu oraz tradycjami, które na co dzień kultywujemy. Wierzymy, że szkoła zyska swoją indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych. Pragniemy także podkreślić przynależność oraz poczucie więzi ze swoją „małą Ojczyzną”.

Dziękujemy za obecność w tym dniu i odsłonięcie tablicy pamiątkowej Burmistrzowi Miasta Braniewa Panu Tomaszowi Sielickiemu, zastępcy Burmistrza Miasta Braniewa Pani Annie Kapusta, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Dariuszowi Frąckiewiczowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Jackowi Gawryś, radnemu Grzegorzowi Cygan, głównemu specjaliście ds. oświaty Panu Markowi Maludzińskiemu, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anetcie Jakszewicz, nauczycielom i uczniom, a Pani Dorocie Ochab za upieczenie pięknego i przepysznego tortu.

W imieniu Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej Pani Wioletty Nowakowskiej zapraszamy na główną uroczystość wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i przyjaciół szkoły już we wrześniu, jak wszystko wróci do normy

 

20200518_094844 20200518_094851 20200518_100414 20200518_100936 (1) 20200518_101123 20200518_101131 20200518_101135 20200518_102016 20200518_102032 20200518_102111 20200518_102116 20200518_102117 20200518_102132 20200518_102736 20200518_102752 20200518_1021321