5 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie Starosta Braniewski Karol Motyka, Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki i Komendant Powiatowy Policji w Braniewie nadkom. Tadeusz Telenga przekazali uczniom kamizelki odblaskowe, dzięki którym młodzi uczestnicy ruchu będą lepiej widoczni na drodze.

Akcja Show Gallery