Dnia 24 sierpnia o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów z klas pierwszych. 

                             Prosimy wszystkich rodziców o obecność. Zbiórka w głównym holu 
Szkoły.