Przez cały tydzień dzieci zgłębiały tajniki wody. Z dużym zainteresowaniem obserwowały oraz samodzielnie wykonywały doświadczenia i eksperymenty, które pozwoliły im poznać stany skupienia wody. Dzieci badały co tonie a co pływa i czy woda ,,wędruje''. Zabawy z wodą bardzo podobały się wszystkim małym odkrywcom. Zachęcamy dzieci i rodziców do organizowania podobnych zabaw w domu. Małgorzata Szyfman