assets A2.1651067728

AKADEMIA KROKIETA I LAMY

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Akademia Krokieta i Lamy – jest to projekt, dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, łączący ruch z edukacją szkolną. Jego celem jest budowanie zdrowego, aktywnego stylu życia od najmłodszych lat, który poprawia koncentrację, pamięć, a przede wszystkim daje dużo radości.

Zajęcia odbywają się w formie gier i zabaw, które mają na celu rozwijanie umiejętności motorycznych, koordynacji ruchowej oraz poznawanie różnych dyscyplin sportu. Zajęcia są dostosowane do wieku i umiejętności uczniów, aby każdy mógł czuć się komfortowo i rozwijać swoje zdolności.

Uczniowie naszej szkoły podczas zajęć edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych uczą się poprzez zabawę, utrwalają zdobytą wiedzę, chętnie rozwiązują quizy, ćwiczą podczas przerw śródlekcyjnych.

Krokieta i Lamę polubiły również dzieci uczęszczające na zajęcia terapii pedagogicznej. Wspaniale bawią się podczas ćwiczeń, przy okazji pobudzając i kształtując zmysły.