Drodzy Uczniowie! Przekazuję informację dotyczącą  możliwości uzyskania wsparcia poprzez kontakt z Dziecięcym Telefonem Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, jak również poprzez bezpieczny czat internetowy
prowadzony na stronie - https://brpd.gov.pl/sos-czat/ Więcej na ten temat przeczytać można
na stronie brpd.gov.pl

                               Wioletta Nowakowska
                              Dyrektor SP 5 im. Ziemi Braniewskiej w
                              Braniewie