SEKRETARIAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ZIEMI BRANIEWSKIEJ W OKRESIE WAKACJI

CZYNNY OD 8.00 DO 12.00