Drodzy Uczniowie!

Z inicjatywy Pani Dyrektor i Samorządu Uczniowskiego w szkole funkcjonuje skrzynka zaufania, do której możecie wrzucać swoje uwagi o tym, co dzieje się w szkole,  o problemach, jakie są dla ważne lub trudne. Ta skrzynka to szansa na to, by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie, by atmosfera w niej panująca służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi każdego z Was. Dzięki Waszym wiadomościom i sygnałom przesyłanym do skrzynki możliwe będzie reagowanie przez nas „dorosłych” w sytuacjach kryzysowych, by zapewnić Wam niezbędną pomoc i wsparcie. 

Dużym ułatwieniem będzie podanie nazwiska lub klasy, w której konieczna jest nasza pomoc, aby szybko i skutecznie działać i docierać do osób potrzebujących.

Dzięki „skrzynce zaufania” możecie otrzymać pomoc ze strony dyrekcji szkoły, pedagoga, mediatora, mediatorów rówieśniczych, nauczycieli, wychowawców, a także innych osób lub instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym!

Drodzy Uczniowie piszcie:

• jeśli obawiacie się konkretnych zdarzeń lub uczniów,

• jeśli któremuś z Waszych kolegów lub koleżanek dzieje się krzywda,

• jeśli macie problem, który można rozwiązać bez waszego udziału,

• jeśli byliście świadkami czynów niezgodnych z prawem,  a obawiacie się o tym zawiadomić osobiście,

• w każdym innym przypadku, kiedy czujecie, że powinniście zareagować lub potrzebujecie pomocy.

Nie przechodźcie obojętnie wobec zła, które dzieje się wokół Was!

Za pomocą skrzynki zaufania możecie również:

• wyrazić podziękowanie i inne ciepłe słowa członkom społeczności szkolnej,

• podzielić się spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi spraw szkolnych,

• zgłaszać pomysły, propozycje i sugestie dotyczące życia szkoły i działalności szkolnych organizacji.

Skrzynka znajduje się w budynku szkoły naprzeciwko sali 202.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKRZYNKI ZAUFANIA

1. Pisz czytelnie i podpisuj swój list - przynajmniej imię i klasa (to ułatwi nam sformułowanie porady bądź rozwiązanie problemu). 

 2. Zapewniamy dyskrecję. 

 3. Nie używaj brzydkich słów, nie obrażaj.

 4. Nie traktuj korespondencji jako żartu lub formy obmowy kogoś.

 5. Nikt nie będzie Cię oceniać. Jesteś ważna/y niezależnie od tego, w jakiej sprawie napiszesz.

 6. Pomożemy Ci w każdym problemie, z którym nie potrafisz sobie poradzić. 

 7. Pomoc, jaką zorganizujemy, zależy od rodzaju zgłoszonej sprawy. Może być to m. in.:

 a. indywidualna rozmowa ze specjalistą, np. pedagogiem, psychologiem,

 b. współpraca dyrekcji, nauczycieli (m. in. wychowawców, opiekunów organizacji szkolnych), rodziców  i uczniów w celu rozwiązania danego problemu,

 c. mediacje (w tym rówieśnicze).

 8. Nie ma problemów ważnych i nieważnych – możesz pisać w każdej sprawie, która jest dla Ciebie trudna.

9. Na Wasze pomysły, propozycje, pytania i sugestie odpowiadać będziemy osobiście lub pisemnie na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.

 Życzymy odwagi!

Samorząd Uczniowski