lp klasa godzina Wejście sala
1. 0A 8.00 – 8.45 WEJŚCIE NR I 104 A
2. 0B 8.15 – 9.00 WEJŚCIE NR I 104 B
3. 0C 8.00 – 8.45 GARAŻE 12
4. IA 8.00 – 8.45 WEJŚCIE NR I (OD STR. GARAŻY) 304
5. IB 8.00 – 8.45 WEJŚCIE NR II 302
6. IIA 8.15 – 9.00 WEJŚCIE NR II 303
7. IIB 8.15 – 9.00 WEJŚCIE NR I (OD STR. GARAŻY) 305
8. IIC 9.00 – 9.45 WEJŚCIE NR I (OD STR. GARAŻY) 303
9. IIIA 9.00 – 9.45 WEJŚCIE NR II 302
10. IIIB 9.15 – 10.00 WEJŚCIE NR I (OD STR. GARAŻY) 304
11. IVA 9.00 – 9.30 GARAŻE ŚWIETLICA
12. VA 9.15 – 9.45 WEJŚCIE NR II 202
13. VB 9.30 – 10.00 WEJŚCIE NR I (OD STR. GARAŻY) 105
14. VC 9.30 – 10.00 WEJŚCIE NR II 101
15. VIA 9.45 – 10.15 WEJŚCIE NR II 102 zmiana na sale 103
16. VIB 9.45 – 10.15 WEJŚCIE NR I (OD STR. GARAŻY) 205
17. VIC 9.45 – 10.15 GARAŻE ŚWIETLICA
18. VIIA 9.00 – 9.30 HALA SPORTOWA HALA SPORTOWA
19. VIIB 9.45– 10.15 HALA SPORTOWA HALA SPORTOWA
20. VIIIA 10.30 HALA SPORTOWA HALA SPORTOWA
21. VIIIB 10.30 HALA SPORTOWA HALA SPORTOWA