Informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Dodatkowo opublikowano dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.
Zachęcam do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.


                                        Wioletta Nowakowska
                                        Dyrektor SP 5 w Braniewie

Harmonogram egzaminów komunikat MEN

Kształcenie na odległość przedlużone do 24 maja