Informuję, że sprawozdania finansowe za 2018 rok, składające się z:

Bilansu jednostki budżetowej za 2018 rok,

Rachunku zysków i strat za 2018 rok,

Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2018 r.,

Informacji dodatkową za 2018 rok.

zostały umieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Braniewa pod adresem:

http://bip.braniewo.pl/budzet-i-majatek-miasta/342-sprawozdania-finansowe/1628-sprawozdania-finansowe-sporzadzone-na-dzien-31-12-2018r