Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie, informuję, że do dnia 2 września 2019 r. uchwałą Komisji Międzyzakładowej zostaje zawieszona akcja strajkowa w SP 5 w Braniewie.