Informujemy, że w dniach 29-30 kwietnia i 2 maja 2019 uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez szkołę od godziny 7:00 – 16:00. Nauczyciele pełnią dyżury w świetlicy szkolnej.