Informuje, ze od dnia 18 kwietnia do 5 maja uchwalą Komisji Międzyzakładowej zostaje zawieszona akcja strajkowa w SP 5 w Braniewie.