Zgodnie  z  § 5.1  ust.  2  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 11 sierpnia 2017 r. Dz. U. 2019 poz. 318 w sprawie organizacji roku szkolnego

w związku

z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty dniami wolnymi od zajęć będą:

15 (poniedziałek), 16 (wtorek), kwietnia 2019r, 17 (środa)  kwietnia 2019r – dla wszystkich uczniów SP5.