27 Marca

W związku z realnym zagrożeniem przeprowadzenia akcji strajkowej pracowników miejskich placówek oświatowych od dnia 8 kwietnia 2019r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie uprzejmie informuje o możliwości potencjalnego zakłócenia procesu dydaktyczno - wychowawczego oraz przebiegu egzaminu ósmoklasistów.

Jednocześnie oświadcza, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 dotychczas nie został poinformowany o planowanym podjęciu akcji strajkowej w w/w szkole. O ewentualnych zmianach Dyrektor będzie informował na bieżąco.