Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej :

 

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w terminie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie:

   - od 11.03.2019 do 22.03.2019 - postępowanie rekrutacyjne

   - od 22.03.2019 do 30.08.2019 - postępowanie uzupełniające

 

     2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

- 19.04.2019 - postępowanie rekrutacyjne

- 09.08.2019 - postępowanie uzupełniające

 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w terminie:

- 24.04.2019 do 29.04.2019 - postępowanie rekrutacyjne

- 12.08.2019 do 16.03.2019 - postępowanie uzupełniające

 

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

- 30.04.2019 - postępowanie rekrutacyjne

- 19.08.2019 - postępowanie uzupełniające

 

 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

    - od 06.05.2019 do 10.05.2019 - postępowanie rekrutacyjne

- od 20.08.2019 do 23.08.2019 - postępowanie uzupełniające

 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

- 13.05.2019 - postępowanie rekrutacyjne

- 26.08.2019 - postępowanie uzupełniające