Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie  ogłasza nabór dzieci do  oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego:

 

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie:

   - od  08.03.2019 do 22.03.2019  

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie:

-od 11.03.2019 do 12.04.2019

 

      3. Podanie do publicznej  wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

- 15.04.2019

 

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

    -od 15.04.2019 do 24.04.2019

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych  w postępowaniu rekrutacyjnym.

- 26.04.2019

 

6. Postępowanie uzupełniające: złożenie wniosku o przyjęcia do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

         - od 10.06.2019 do 14.06.2019

 

     7. Postępowanie uzupełniające: weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

       - od 10.06.2019 do 14.06.2019

 

     8. Postępowanie uzupełniające: podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

- 17.06.2019

9. Postępowanie uzupełniające: potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

    -od 17.06.2019 do 21.06.2019

 

10. Postępowanie uzupełniające: podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych  w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

- 24.06.2019

 

Warunkiem kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020 jest złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie :

Od 04.02.2019 do 01.03.2019 ( do pobrania u wychowawcy ) lub tutaj