Informuje, ze od dnia 18 kwietnia do 5 maja uchwalą Komisji Międzyzakładowej zostaje zawieszona akcja strajkowa w SP 5 w Braniewie.

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 25.04.2019 odbędą się zebrania z rodzicami. Klasy I-III godz. 15.30 (z wyjątkiem klasy IIIa - w innym terminie), natomiast klasy IV – VIII godz.16.15 z wyjątkim klasy VIIIb- w innym terminie)

 

Informujemy, że od 18-23 kwietnia 2019 roku trwać będzie wielkanocna przerwa świąteczna, która jest dla uczniów czasem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez szkołę. W dniach: 18, 19 i 23 kwietnia 2019 roku, od godziny 7:00 – 16:00 nauczyciele pełnią dyżury w świetlicy szkolnej. 

 

Drodzy UCZNIOWIE KL. ÓSMYCH w poniedziałek w naszej szkole rozpoczynają się egzaminy ósmoklasisty według następującego harmonogramu:

15.04.2019r. godz. 900 – język polski

16.04.2019r. godz. 900 – matematyka

17.04.2019r. godz. 900 – język obcy

Uczniowie powinni być w szkole o godz. 8:15.

.

Drodzy uczniowie, pamiętajcie o stroju galowym, czarnopiszącym długopisie, legitymacji szkolnej oraz linijce na egzamin z matematyki.

Możecie ze sobą zabrać małą wodę mineralną.

Telefon komórkowy zostawcie w domu, pamiętając o zakazie używania urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie klas ósmych informuję, że egzaminy ósmoklasisty zaplanowane na dni:

15.04.2019r. (poniedziałek) – język polski

16.04.2019r. (wtorek) – matematyka

17.04.2019r. (środa) – język angielski

odbędą się zgodnie z planem. Przypominam, że egzaminy w każdym dniu rozpoczynają się o godz.9.00. Proszę o wcześniejsze przybycie na egzamin (na godz.8.15).

 

Dyrektor SP 5

Wioletta Nowakowska

 

Zgodnie  z  § 5.1  ust.  2  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 11 sierpnia 2017 r. Dz. U. 2019 poz. 318 w sprawie organizacji roku szkolnego

w związku

z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty dniami wolnymi od zajęć będą:

15 (poniedziałek), 16 (wtorek), kwietnia 2019r, 17 (środa)  kwietnia 2019r – dla wszystkich uczniów SP5.