ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I – III

29.05.2023 R. /poniedziałek/

GODZINY ZEBRANIA:

KLASA

SALA

GODZINA ZEBRANIA

I A –OCHAB D

25  

1630

I B – HURYN B

33  

1630

IIA – ŻYLIŃSKA A.

36  

1630

II B - E.PODWOJSKA-HORBACZ

32

1630

II C – A. LEWANDOWSKA

23  

1630

III A – E. Stasiewicz

11  

1630

III B – B. GAWRYŚ

31  

1630

IIIC – KOLIBOWSKA M.

21  

1630

 

DYREKCJA JEST DO DYSPOZYCJI W GABINETACH 16.45 – 17.45

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS IV – VIII

30.05.2023 R. /wtorek/

GODZINY ZEBRANIA:

KLASA

SALA

GODZINA ZEBRANIA

IV A – A. ŚLIWIAK

33  

1630

IVB – I. MALIŃSKA

32  

1630

V A – KSIĄŻAK MARIA

24  

1630

VB – ZĘGOTA ANNA

12  

1630

VC-STACHOWICZ PATRYK

21  

1630

VI A – JARMOŁA G.

23

1630

VI B – CYGAN J.

25  

1630

VII A – M. PIETRZAK

11  

1630

VIII A - A.WOLANOWSKA

14  

1630

VIII B – Niewiadomski R

Sala komputerowa    

1630

VIII C – D. Frąckiewicz

31  

1630

POZOSTALI NAUCZYCIELE PROWADZĄ DYŻURY W POKOJACH NAUCZYCIELSKICH W GODZINACH 16.45- 17.45 WYCHOWAWCY POZOSTAJĄ W SWOICH SALACH DO GODZ 17.45

DYREKCJA JEST DO DYSPOZYCJI W GABINETACH 16.45- 17.45

 

 

Informujemy, że od dnia 01.02.2023 r. obowiązują nowe godziny pracy Międzyszkolnej Kasy Pożyczkowej:

wtorek: 7:00 - 15:00

 

 

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • * brak opisu zdjęci
 • * brak alternatywnego tekstu opisującego zdjęcie
 • * nie stosowanie właściwych czcionek

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Silicki.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 621 64 05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie
 • Adres: Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej
  ul. Moniuszki 22A
  14-500 Braniewo
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 244 15 74

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.