Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej :

 

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w terminie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie:

   - od 11.03.2019 do 22.03.2019 - postępowanie rekrutacyjne

   - od 22.03.2019 do 30.08.2019 - postępowanie uzupełniające

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie  ogłasza nabór dzieci do  oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego:

 

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie:

   - od  08.03.2019 do 22.03.2019  

Zajęcia sportowe w ferie zimowe dla uczniów naszej szkoły odbywać się będą we wtorek i czwartek w godz. 9.00-10.00