lp klasa godzina Wejście sala
1. 0A 8.00 – 8.45 WEJŚCIE NR I 104 A
2. 0B 8.15 – 9.00 WEJŚCIE NR I 104 B
3. 0C 8.00 – 8.45 GARAŻE 12
4. IA 8.00 – 8.45 WEJŚCIE NR I (OD STR. GARAŻY) 304
5. IB 8.00 – 8.45 WEJŚCIE NR II 302
6. IIA 8.15 – 9.00 WEJŚCIE NR II 303
7. IIB 8.15 – 9.00 WEJŚCIE NR I (OD STR. GARAŻY) 305
8. IIC 9.00 – 9.45 WEJŚCIE NR I (OD STR. GARAŻY) 303
9. IIIA 9.00 – 9.45 WEJŚCIE NR II 302
10. IIIB 9.15 – 10.00 WEJŚCIE NR I (OD STR. GARAŻY) 304
11. IVA 9.00 – 9.30 GARAŻE ŚWIETLICA
12. VA 9.15 – 9.45 WEJŚCIE NR II 202
13. VB 9.30 – 10.00 WEJŚCIE NR I (OD STR. GARAŻY) 105
14. VC 9.30 – 10.00 WEJŚCIE NR II 101
15. VIA 9.45 – 10.15 WEJŚCIE NR II 102
16. VIB 9.45 – 10.15 WEJŚCIE NR I (OD STR. GARAŻY) 205
17. VIC 9.45 – 10.15 GARAŻE ŚWIETLICA
18. VIIA 9.00 – 9.30 HALA SPORTOWA HALA SPORTOWA
19. VIIB 9.45– 10.15 HALA SPORTOWA HALA SPORTOWA
20. VIIIA 10.30 HALA SPORTOWA HALA SPORTOWA
21. VIIIB 10.30 HALA SPORTOWA HALA SPORTOWA

§  Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły.

§  Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz Wewnętrzną Procedurę Bezpieczeństwa Dotyczącego Zapobiegania  i  Przeciwdziałania COVID-19 Na Terenie Szkoły Podstawowej   NR 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie.

§  Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Uczeń powinien   przybyć na wcześniej umówione konsultacje z oświadczeniem podpisanym przez rodziców/opiekunów

Od 25 maja 2020 r. rozpoczynamy konsultacje w szkole dla uczniów klas ósmych. W celu bezpiecznej organizacji spotkań proszę uczniów o zgłaszanie potrzeb nauczycielom poprzez Librusa do czwartku godz. 15.00.

Informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Dodatkowo opublikowano dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.
Zachęcam do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.


                                        Wioletta Nowakowska
                                        Dyrektor SP 5 w Braniewie

Harmonogram egzaminów komunikat MEN

Kształcenie na odległość przedlużone do 24 maja