SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO NA ROK 2022/2023

  1. Oskar Gajewski 
  2. Katarzyna Grudzień
  3. Wanessa Rumianek

SKŁAD POCZTU FLAGOWEGO NA ROK 2022/2023

  1. Nataniel Jakszewicz
  2. Zofia Sobolewska
  3. Karolina Przypek