Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • * brak opisu zdjęci
 • * brak alternatywnego tekstu opisującego zdjęcie
 • * nie stosowanie właściwych czcionek

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Silicki.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 621 64 05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie
 • Adres: Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej
  ul. Moniuszki 22A
  14-500 Braniewo
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 244 15 74

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szanowni Państwo!

Informuję, że od dnia 18.01.2021 r. do stacjonarnej nauki w szkole wracają uczniowie klas 1-3. Uczniowie wracają do szkoły zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych. Wytyczne w załączniku.


Wioletta Nowakowska
Dyrektor SP 5 im. Ziemi Braniewskiej
w Braniewie

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Drodzy Uczniowie! Przekazuję informację dotyczącą  możliwości uzyskania wsparcia poprzez kontakt z Dziecięcym Telefonem Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, jak również poprzez bezpieczny czat internetowy
prowadzony na stronie - https://brpd.gov.pl/sos-czat/ Więcej na ten temat przeczytać można
na stronie brpd.gov.pl

                               Wioletta Nowakowska
                              Dyrektor SP 5 im. Ziemi Braniewskiej w
                              Braniewie