Rodzice uczniów , którzy chcieliby skorzystać w roku szkolnym 2023/2024 z ”Gorącego posiłku „ prosimy o dostarczenie deklaracji korzystania z obiadów do dnia 08.09.2023r. do sekretariatu. Regulamin wydawania posiłków dostępny na stronie szkoły w zakładce „ O nas”.