Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sp5braniewo.pl/

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokumenty nie są dostępne cyfrowo. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować. Część elementów graficznych nie posiada atrybutu "<ALT>" Linki do dokumentów nie posiadają informacji o formacie i rozmiarze. Brak poprawnych nagłówków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Gajda, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 621 64 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  Parking

  1. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
  2. Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
  3. Parking jest bezpłatny.

  Pies asystujący

  1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
  2. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
  3. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

  Wejście do budynku

  1. Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
  2. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
  3. Otwierają się na zewnątrz.
  4. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
  5. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
  6. Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
  7. Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.

  Przestrzeń za wejściem

  1. Plan rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w korytarzu przy wejściu i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
  2. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
  3. Punkt obsługi znajduje się na parterze

  Ciągi poziome

  1. Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
  2. Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

  Ciągi pionowe

  1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
  2. Schody

   1. betonowe
   2. Ciąg schodów składa się z 10 stopni.
   3. Stopień ma wysokość 15 centymetrów.
   4. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
   5. Stopnie są oznaczone kontrastowo

  Pomieszczenia

  1. Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.