Plan pracy dotyczący nadania imienia Szkole Podstawowej nr5 w Braniewie

 

DZIAŁANIA

TERMIN

1.      Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zarządzeniem dyrektora szkoły Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona,

w skład którego wchodzą:

– mgr Joanna Stemplińska – przewodnicząca

– mgr Małgorzata Dorawa – zastępca

– mgr Katarzyna Kurek

– mgr Patryk Stachowicz

 

kwiecień 2018r.

2.      Opracowanie przez Zespół Koordynujący

Planu Pracy nad nadaniem imienia szkole.

kwiecień 2018r.

3.      Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, mieszkańców miejscowości

– informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole

– zaznajomienie z planem działań podjętych

w celu wyboru patrona szkoły:

·       nauczycieli  – podczas zebrania Rady Pedagogicznej

·       uczniów – podczas godzin wychowawczych, pogadanka „W poszukiwaniu autorytetu; Kto może być patronem szkoły?”, strona internetowa szkoły

·       rodziców – w czasie zebrań informacyjnych, strona internetowa szkoły

·       mieszkańców – poprzez stronę internetową szkoły

– stworzenie  na stronie internetowej szkoły    dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów.

kwiecień-czerwiec

2018

4.      Opracowanie przez Zespół Koordynujący Regulaminu wyboru patrona szkoły.

czerwiec

2018

5.      Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez:

– nauczycieli i pracowników szkoły

– uczniów (ankieta, konkurs plastyczny)

– rodziców (ankieta na stronie internetowej szkoły )

– mieszkańców Braniewa (sonda uliczna)

wrzesień

2018

6.      Prezentacja wybranych kandydatów na patrona

(opracowanie biogramów, tablice informacyjne,

zajęcia z uczniami).

październik 2018

7.      Wybory patrona szkoły.

listopad2018

8.      Ogłoszenie informacji o wyborze patrona.

listopad 2018

9.      Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczna, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

listopad/grudzień 2018

10.    Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu

prowadzącego szkołę.

grudzień   2018

11.    Popularyzacja postaci patrona

(prezentacje, konkursy, wystawy, pozyskanie

do biblioteki pozycji książkowych związanych

z patronem).

styczeń-marzec 2019

12.    Przygotowanie uroczystości nadania imienia

szkole.

marzec 2019

13.   Uroczystość nadania imienia Szkole

Podstawowej Podstawowej nr 5 w Braniewie

– Msza św.

– poświęcenie sztandaru

– odsłonięcie tablicy pamiątkowej

– część artystyczna.

kwiecień 2019 r.