Szanowni Mieszkańcy

            Od kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

            Spis jest realizowany przez Główny Urząd Statystyczny j jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu małoletnich dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. Podczas spisu zbierane są informacje o ludności, gospodarstwach domowych i warunkach mieszkaniowych.

            Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://nsp2021.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations.

            Wszystkie osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą wziąć udział w loterii organizowanej przez GUS.

            Do realizacji prac spisowych Główny Urząd Statystyczny – organizator spisu – zatrudnił rachmistrzów, którzy pomagają spisać się respondentom. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi.

Rachmistrzowie mogą kontaktować się telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99 bądź mogą przeprowadzić wywiad bezpośredni.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

1) imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,

2) numer identyfikatora oraz hologram,

3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,

4) podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,

5) okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:

1) poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/,

2) poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,

3) w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

            Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

            Czas na wypełnienie obowiązku jest do 30 września 2021 r., choć najlepiej uczynić to jak najszybciej.

            Spisanie trwa kilka minut i nie jest skomplikowane.

W dniu 29 czerwca 2021 r. (wtorek) od godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Braniewie będzie możliwość dokonania samospisu. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu 55 625 56 70.