Kampania BZB

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjnej „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Celem akcji jest promowanie wśród naszych świadczeniobiorców wiedzy na temat korzyści, jakie - zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 - niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego. Naszym celem jest także podniesienie poziomu wiedzy na temat warunków bezpiecznego korzystania z internetu, w tym również z różnego rodzaju e-usług przy wykorzystaniu rachunku bankowego.

W ramach kampanii chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców naszej akcji w związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o publikację załączonych materiałów: „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” oraz informacji „Podstawowy rachunek płatniczy” na Państwa stronie internetowej, stronie społecznościowej Facebook, tablicy informacyjnej oraz w formie ulotek dla klientów.

W załączeniu przekazujemy materiał/ banery w różnych formatach, celem wyboru formatu najbardziej dla Państwa dogodnego.

Z góry dziękuję za współpracę w zakresie upowszechniania informacji o kampanii oraz materiałów dotyczących zalet pobierania świadczeń z ZUS na konto bankowe.

Z wyrazami szacunku

Irena Wasilewska

Kierownik Biura Terenowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Biuro Terenowe w Braniewie

Wieloosobowe Stanowisko Obsługi Klientów i Korespondencji

ul. Morska 30D, 14-500 Braniewo

tel. 55 243-21-23 wew. 23

kom. 502-009-983

Ulotka kampanii BZB 2021