Z okazji uczczenia pamięci ppłk. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec” w Szkole Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie odbył się konkurs twórczości własnej i plastyczny. Ogłoszenie wyników nastąpiło 12 maja podczas uroczystości odsłonięcia tablicy i posadzenia pierwszego w Polsce „Dębu Pamięci” ppłk. Gracjana Fróga.

„W hołdzie bohaterowi niezłomnemu ppłk. Gracjanowi Frógowi” konkurs twórczości własnej

Laureaci
Oleg Trapiszczonek kl. 7a     „List do Kapitana”
Martyna Jarczewska kl. 6a    „Gracjan Fróg – żołnierz wyklęty”
Oliwier Wiewiórka kl. 6b        „Szczerbiec”

Wyróżnieni
Amelia Skowrońska kl. 6a    „Pamiętamy…”
Victoria Łukaszewska kl. 6a  „Niezłomni”
Szymon Stempliński kl. 6a   „W hołdzie bohaterowi”
Mateusz Giecewicz kl. 6a    „Żołnierz wspaniały”

Wiersze uczniów godne uznania

Marcin Plasewicz kl. 7a            „Poetycki hołd”
Nikola Opanowicz kl. 6c          „Żołnierzu!”
Antoni Dragun kl. 6a                „Tym, którzy zginęli”
Korneliusz Wiśniewski kl. 6b    „Gracjan- dzielny wojownik”
Alan Jankowski kl. 4b               „Wojeneczko”
Igor Woźniak kl. 7c                   „Historia żołnierza”
Kinga Giebień kl. 7a                 „Idą na śmierć”
Tymon Golis kl. 6b                   „Szczerbiec”
Patrycja Smolińska kl. 6b         „Cześć i chwała”
Anna Milewska kl. 7b               „Nasz Bohater”
Łukasz Dąbrowski kl. 6a          „Niezłomny”

 

„Gracjan Fróg żołnierz wyklęty- portret” konkurs plastyczny

Laureaci

Oleg Trapiszczonek kl. 7a
Maria Zawadka kl. 7a
Aleksandra Sikorska kl. 7c

Wyróżnieni

Amelia Skowrońska kl. 6a
Natan Zamaro kl. 7a
Sebastian Krasiński kl. 7c
Hubert Napiórkowski kl 7c

 

Laureatom i wyróżnionym uczniom w konkursach dyplomy i nagrody uroczyście wręczyli: dyrektor szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców, burmistrz miasta Braniewa i dowódcy wojsk terytorialnych. Twórcze dokonania uczniów stanowiły oprawę uroczystości i zostały zaprezentowane na wystawie.

1 marca 2018 roku 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała imię kpt. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec”, dlatego 18 utworów poetyckich naszych uczniów zostanie opublikowanych w tomiku poezji dzięki dowódcy tej jednostki.

Mamy nadzieję, że nowa formuła naszego konkursu, którego pokłosiem są wydane drukiem antologie jest atrakcyjna i zachęcająca do aktywnego zainteresowania oraz wzięcia udziału w kolejnych konkursach twórczości własnej.

Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom i rodzicom, którzy zachęcili młodzież do twórczej , artystycznej pracy. Składamy gratulacje wszystkim uczestnikom obu konkursów.

Organizatorzy: Aleksandra Wolanowska, Monika Pietrzak, Sebastian Radziwiłłowicz

Poniżej prezentujemy wiersze laureatów i uczniów wyróżnionych:

Laureaci konkursu

„List do Kapitana”
W miesiącu maju… gdy ziemia się wiosną weseli,
Czekałeś na śmierć w mokotowskiej celi…
To zapłata za obronę Lwowa, Wilna, Grodna?
To wdzięczność Nowej Ojczyzny niegodna…

O czym myślałeś, Panie Kapitanie
Gdy śmierć już stała przy więziennej bramie?
O swoich żołnierzach z Wileńskiej Brygady?
Była wśród nich przyjaźń i nie było zdrady…

O akcjach, gdzie na strach miejsca nie było,
Bo o wolnej Ojczyźnie marzyło się, śniło…
Może kolejną ucieczkę planowałeś?
Niestety, stąd już uciec nie zdołałeś...

„Góralu”! Za serce Ojczyźnie oddane-
Twe imię i czyny będą pamiętane!
Twa walka do końca, by świat na lepszy zmieniać
To wzór i dla mnie, i dla mojego pokolenia!
A gdy żołnierzom współczesnym za broń chwycić każą-
Już nie będą sami- Ty będziesz ich strażą!

Oleg Trapiszczonek kl. VII a

 

„Gracjan Fróg – żołnierz wyklęty”

Zielony mundur, zmęczone twarze
Nieprzespane noce, bo wróg nam każe.
Pociski lecą, bagnet na ramię
W szeregach „Szczerbca” każdy z nas stanie.
By walczyć o wolność, nasz kraj ojczysty
Bardziej niż o swe życie i dzień uroczysty.

Gracjan Fróg niesłusznie skazany, bohater wyklęty
Po wojnie w nieprawdę historii zaklęty.
Przyświecała mu nadzieja, że Ojczyźnie służył
Stracony w więzieniu, nic z życia nie użył.
Lecz dla nas zawsze bohaterem będzie,
Bo prawda zawsze bronić się będzie!

Martyna Jarczewska kl. VI a

 

,, Szczerbiec ’’

Gdy naszą Ojczyznę zniewalał wróg,
bronił ją dzielnie nasz Gracjan Fróg.
Wielki dowódca do poświęceń zdolny,
taki to był nasz Wódz niezłomny.

W małej Laskówce przyszedłeś na świat,
dla swych żołnierzy byłeś jak brat.
Pokazałeś im, że odwaga, męstwo
to klucz, by dać Ojczyźnie zwycięstwo.

Dziś jesteś wzorem dla dorosłych i dzieci,
pokazałeś jak żyć, by przykładem świecić.

I choć Cię dzisiaj tu z nami nie ma
Hołd Ci oddają „Terytorialsi” z Braniewa.
Z Warmii i Mazur pokornym ukłonem,
Oddają Ci cześć, bo Tyś ich patronem.

Ty wiesz , że Ojczyzna Twego życia była warta
dziś je celebruje Obrony Terytorialnej Brygada czwarta.

Oliwier Wiewiórka klasa VI b

 

 

Wyróżnienia

„Pamiętamy…”

Wielu Was było – wśród nich i Ty.
Żołnierz – Bohater, co Polskę czci.
Gracjan Ci było, Fróg na nazwisko,
My młodzi wiemy o Tobie wszystko.

Wolność i honor, Polska, Ojczyzna,
To się liczyło, było jak blizna.
Twoja Brygada, Wileńską zwana
Tak w wielu walkach niepokonana.

Rudomin, Troki czy też Polana,
Walka z Niemcami była udana.
I Diagilewo Cię nie złamało,
A do ucieczki siłę Ci dało.

Nasz Kapitanie, Niezłomny „Szczerbcu”
Bądź zawsze w naszym młodzieńczym sercu!

Amelia Skowrońska kl. VI a

 

„Niezłomni”

Był to czas wojny i czas rozlewu krwi.

Nasz oddział zbrojny dzielnie walczył przez tyle dni.


Zginęło nas tak wiele, osuszył czas mokradła krwi.

Kości żołnierzy bieleją, las krzyży w piaszczystej ziemi tkwi.


My żołnierze niezłomni, za Polskę oddawaliśmy życie.

Ojczyzna jednak nas nie chciała, w łagrach i więzieniach trzymała.


Teraz przyszedł nasz czas, doceniono nasz ból, pot i krew.

Mówią o nas niezłomni, wyklęci,
już nie znikniemy z ludzkiej pamięci.


Victoria Łukaszewska kl. VIa

 

,, W hołdzie bohaterowi…''

Czy wiecie co to za osoba
postać Gracjana Fróga?
To żołnierz doskonały
walczący dla polskiej chwały!

Brał udział w walkach zbrojnych,
odważny i niezłomny.
Dowódca doskonały bohaterskiej
Wileńskiej Brygady.

„Szczerbiec”, bo tak go zwali
odznaczony dwukrotnie Orderem Virtuti Militari
za: męstwo, odwagę, ojczyźnie oddanie…

Po wojnie prześladowany
bity i torturowany.
Niesłusznie oskarżony,
w więzieniu stracony.

Dziś naszego bohatera
ocalmy od zapomnienia.
Za jego trud i odwagę
oddajmy mu cześć i chwałę.

Szymon Stempliński kl. VI a

 

„Żołnierz Wspaniały”

Strzały w oddali słyszę,
które przerywają ciszę.
To nasz dywizjon 33.
Na czele jego ,,Szczerbiec” stoi,
i nikt się już nie boi.
#
To nasz bohater wspaniały,
który został niewinnie skazany.
#
My do dziś pamiętamy
i pod pomnikiem znicz zapalmy.
#
Jesteśmy wdzięczni za wolność,
którą dziś mamy.
Ty młodych żołnierzy kieruj
swoimi szlakami.
Dałeś im przykład jak walczyć należy,
I być wzorem pokoleń żołnierzy.

Mateusz Giecewicz kl. VI a

 

Konkurs twórczości własnej i plastyczny ku pamięci ppłk. Gracjana FrógaShow Gallery