W dniu 31 lipca 2020 roku zapraszamy, naszych Absolwentów, uczniów klas 8 na rozdanie zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Wydawanie zaświadczeń odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA

  1. Uczniowie, lub osoby upoważnione do odbioru zaświadczeń zgłaszają się do szkoły w godzinach wyznaczonych dla danej klasy.

  2. Należy pamiętać o zasłonięciu ust i nosa maseczką oraz zachowaniu bezpiecznego dystansu.

  3. Nie należy tworzyć skupisk przed szkołą.

  4. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce.

  5. Rekomenduje się odbiór zaświadczenia w rękawiczkach.

 

Wydawanie zaświadczeń odbędzie się przy wejściach do szkoły :

  • godzina 11.00 uczniowie klasy 8a (numery z dziennika od 1 do 12) wejście od strony byłego gimnazjum

  • godzina 11.15 uczniowie klasy 8a (numery z dziennika od 13 do 25) wejście od strony byłego gimnazjum

  • godzina 11.30 uczniowie klasy 8b (numery z dziennika od 1 do 10) wejście od strony garaży

  • godzina 11:45 uczniowie klasy 8b (numery z dziennika od 11 do 20) wejście od strony garaży

Jednocześnie przypominamy również, że odebrane zaświadczenia (kopie) należy w terminie do 4 sierpnia 2020r., do godziny 15.00 dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru.

12 sierpnia 2020r. szkoły ponadpodstawowe opublikują listy osób zakwalifikowanych.

W dniach od 13 do 18 sierpnia 2020r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej i dostarczyć oryginały dokumentów (świadectwo i zaświadczenie z wynikami egzaminu, zdjęcie do legitymacji i kartę zdrowia)

19 sierpnia 2020r., o godz. 14.00 szkoły ponadpodstawowe opublikują list przyjętych do tych szkól oraz dane dotyczące wolnych miejsc.