30 października odbyło się podsumowanie konkursu plastyczno – technicznego „Jesienne fantazje” oraz wręczenie dyplomów i upominków wszystkim uczestnikom.
W tym roku do konkursu przystąpiło około siedemdziesięciu osób. Prace były oceniane w dwóch kategoriach: forma płaska i przestrzenna.
Uczestnicy wykazali się kreatywnością i dużą wrażliwością artystyczną.
Oto lista nagrodzonych osób:

I miejsce – Julia Gapski 1 b
                   Tymoteusz Wasilewski 2a
                   Lena Pieczka 0b
                   Filip Kryger 1b
II miejsce – Bartosz Kasperowicz 1a
                   Filip Morgerstern 3b
                   Nikodem Żmijewski 0c
                   Alex Kurowski 1b
III miejsce– Adrianna Błaszczak 2c
                   Zosia Maryjko 2b
                   Alicja Jakimczuk 0b
                   Dominik Żmijewski 0b

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom
oraz ich najbliższym.

Jesienne Fantazje - konkursShow Gallery