Towarzystwo Miłośników Braniewa było organizatorem konkursu historycznego z okazji 735 - lecia nadania naszemu miastu praw miejskich. Konkurs odbył się dnia 28 października 2019 r. w obiektach Braniewskiego Centrum Kultury.

 

 

Pytania konkursowe, przygotowane przez komitet organizacyjny konkursu, podzielono na poziom I (podstawowy) i II (ponadpodstawowy). Uczniowie szkół podstawowych otrzymali 20 pytań w formie testu, uczniowie szkół ponadpodstawowych otrzymali 30 pytań, także w formie testu. Nagrodzono po trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej, a pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki.
Po sprawdzeniu prac Komisja Konkursowa, w składzie: Sabina Dorota Olbryś, Wojciech Jaroszek oraz Józef Sorbian, nagrodziła najlepsze prace.


Szkoły Podstawowe:

II miejsce, Kinga Giebień - klasa VI Szkoła Podstawowa nr 5 - 17 pkt.

Gratulujemy Kindze i dziękujemy Pani A. Kubiak za przygotowanie.