Od 25 maja 2020 r. rozpoczynamy konsultacje w szkole dla uczniów klas ósmych. W celu bezpiecznej organizacji spotkań proszę uczniów o zgłaszanie potrzeb nauczycielom poprzez Librusa do czwartku godz. 15.00.

Informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Dodatkowo opublikowano dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.
Zachęcam do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.


                                        Wioletta Nowakowska
                                        Dyrektor SP 5 w Braniewie

Harmonogram egzaminów komunikat MEN

Kształcenie na odległość przedlużone do 24 maja

 

Szanowni Państwo!!!

Rusza rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie na rok szkolny 2020/2021.

Wszystkie zainteresowane osoby proszę o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami w zakładce Start/ O nas / dokumenty i we właściwym terminie zgłoszenie się do sekretariatu szkoły.

Wioletta Nowakowska
Dyrektor SP 5 w Braniewie.

Szanowni Państwo,

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie brała udział w dwóch akcjach organizowanych przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Jedną z nich była akcja "Opatrunek na Ratunek", w której zebraliśmy dwie paczki ważące 5 kg każda, zawierające m. in. bandaże, gazy, plastry, proszki odkażające i inne potrzebne przybory medyczne. Drugą była akcja "Kup Pan Szczotkę", w której zebraliśmy paczkę o wadze 23 kg, zawierającą pasty i szczotki do zębów. 

Fundacja Redemptoris Missio wyraża ogromną wdzięczność za wsparcie, które otrzymała od naszej szkoły i przesyła podziękowania (zamieszczone poniżej).

Zajęcia sportowe w hali SP 5 Braniewo dla uczniów naszej szkoły odbywają się w godzinach 10.00 – 11.30 :

 

Wtorek 21.01.2020 – rozgrywki dziewcząt i chłopców w piłkę ręczną

Czwartek 23.01.2020 – gry i zabawy

Wtorek 28.01.2020 – halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców

Czwartek 30.01.2020 – koszykówka  oraz piłka siatkowa dziewcząt i chłopców

Dodatkowo uczniowie mogą skorzystać z oferty BCK