Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej

w Braniewie

w sprawie wprowadzenia z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 procedury, mającej na celu ochronę uczniów i pracowników szkoły przed Covid- 19

link (dokument znajduję się również w dokumentach)